Artificiell social kompetens – framtidens AI ?

#framtid #AI Att spana kring framtiden och kring hur artificiell intelligens kommer påverka oss är inte längre ett ämne för sci-fi författare. I dagarna arbetar malmöbaserade Bombina Bombast med teaterstycken där skolklasser får agera mot en AI identitet och se konsekvenserna i föreställningen ”Hur samarbetar vi bäst med Artificiell Intelligens”. Här är inte dystopin i fokus utan de utgår från att teknologin är här för att stanna, och ställer frågan : Hur använder vi den bäst?

https://www.malmostadsteater.se/om-oss/bakom-kulisserna/hur-samarbetar-vi-bast-med-artificiell-intelligens

Så om kulturskaparna arbetar med interaktiv förståelse ser affärsvärlden med delvis andra ögon på tekniken. Sara Öhrvall sitter i storbanken SEBs ledning och sammanfattar i en ny bok hur framtiden kan se ut med AI, hon menar bland annat att alla möten på distans kommer skapa problem för oss att mötas i verkliga livet.

”– När vi kommunicerar allt mer via digitala kanaler behöver vi extra känselspröt för att läsa av de kroppssignaler vi använder för att förstå varandra i fysiska möten, säger Sara Öhrvall. Vi behöver också stöd för att förstå våra egna känslor och vad de beror på. Vi kan ta hjälp av sensorer som mäter blodflöden, svettningar och andning för att kontrollera känsloutbrott och i stället tänka efter.” https://bit.ly/3neTHYq

Detta bygger på forskning som idag existerar i digitala lab men att därifrån utveckla AI smarta kläder som kan styra och hjälpa vårt agerande i en social situation är väldigt långt bort.

Idag kan AI teknologi däremot skapa nya bilder och ansikten utifrån några kännetecken, läs tex den här artikeln i Forskning och Framsteg : https://fof.se/tidning/2019/4/artikel/vi-ar-skapade-av-ai

De här personer finns inte. BIlderna är genererade av en programvara som finns på nätet.

Detta är enbart några exempel på hur AI teknologin infiltrerar vår framtidsbild; i artiklar, forskning och innovativa techföretag finns en myriad av förutsägelser och exempel på hur AI kan användas och förändra vår sociala och teknologiska framtid.
Google arbetar sedan länge med algoritmer, deras söktjänst utvecklas ständigt och styr indirekt vår världsbild genom sina filtrerade urval. Själva fokuserar de på den positiva sidan av myntet.
https://ai.google/about/

Att förstå teknologin bakom AI = maskininlärning är inte möjligt för de flesta av oss, men att dra slutsatser av teknologins möjligheter är ett socialt och politiskt ansvar för att forma framtiden. Dystopierna är många, det mesta är nutida sci-fi. Men det finns exempel på seriös forskning kring de etiska aspekterna på teknologin, här en reflektion kring en nyutkommen bok ”Human compatible” som jag hittar genom en snabb googling.
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02939-0

Surveillance cameras at the 2019 World Artificial Intelligence Conference in Shanghai, China.Credit: Qilai Shen/Bloomberg via Getty