Månadsarkiv: juli 2010

Konsten att hantera Internet

”Varför tvingas vi i informationsåldern att göra det vi inte vill göra – och hur återtar vi kontrollen över vårt tänkande”  är en av de frågor som ställs i denna artikel – Det rastlösa sökandet på internet | Under strecket | SvD.

Varningslamporna blinkar, forskningen sammanställer alarmerande fakta och drar drastiska slutsatser som pekar på att vi håller på att förlora fokus i vårt läsande.

Nätet med alla sina distraktioner – nästa sida är aldrig längre bort än ett knapptryck – inbjuder till snabb konsumtion och ständigt rastlöst sökande efter nästa snabba tanke. Dagstidningarnas webbupplagor med sina blinkande, flashande reklampuffar och banners skapar ett tingel-tangel läsande.

Att raljera över detta är enkelt och ibland befogat. Men det är samtidigt lätt att glömma den tillgänglighet och den mångfald nätet skapat. Mängder av artiklar, texter och litterära upplevelser finns lagrade på servrar som ständigt är tillgängliga.

Konsten är att inte falla i den ständigt uppkopplade hetsen efter nyheter och tankar – begränsa nöjessurfandet och fokusera !

I understreckaren skriven av Pelle Snickers refereras till stoff och forskning som ger tänkvärda perspektiv på hur vi använder Internet – har vi skapat en ny teknokrati där credon är ett digital-darwinistiskt ”survival of the busiest”?

Portföljkultur skapar kulturella bakvatten

Det finns en stark skepsis i fria kulturlivet mot de regionala kulturportföljerna. Det här inlägget av Jonas Jarl är ett av de mest genomtänkta och reflekterande jag läst där argumenten avslutas med en mycket god dramatisk retorik –

”Att välja bort en nationell samordning av kulturen för en regionalmodell är lika dumt som att bara låta barnen i Stockholm, Göteborg och Malmö lära sig läsa. I resten av landet får de gärna vara kulturella analfabeter.”

viaMot kulturella bakvatten – Kultur & Nöjen – Sydsvenskan – Nyheter dygnet runt.