Månadsarkiv: oktober 2021

Bokrelease av romanen SUND

Nu är det dags att släppa min roman SUND – det blir evenemang på Galleri 21, Rådmansgatan 5 i Malmö. Torsdagen den 11 november kl 18-20. På plats finns en låda pocketböcker, god stämning och en författare som söker sina läsare.

Romanen finns också att köpa som e-bok och tryckt pocket på förlaget Books On Demand. Mer info här: https://www.bod.se/bokshop/sund-thore-soneson-9789180070591

Om ni föredrar Bokus finns den också där som e-bok och pocket – t.ly/f4uT

I fokus för romanen Sund står en fotograf som sammanställer en utställning, bilderna blir en minnesresa och ett sätt för honom att återfinna sin roll. Berättelsen är ursprungligen skriven i början av 1990talet och har sedan dess legat i den berömda byrålådan. Den kom aldrig längre än dit, kanske för att jag levde mitt i det skeende den skildrar, kanske för att delar av berättelsen låg för nära mig själv.

Här ett smakprov – ”Tom Sund vred på förstoringsapparatens rattar. Han sökte rätt format, rätt skärpa, rätt exponeringstid. Händerna lydde hans minsta kommando, negativet fixerades på den vita ytan, formatet på ramen korrigerades. Han vred ett rött filter framför objektivet, tog ett oexponerat ark 40 x 50 papper ur en kartong och placerade det i ramen.”

Som skribent och redaktör i tidskrifter och medier levde jag mitt i ett flöde av kultur, politik och livsstilsexperiment som växte fram under slutet av 70-talet och 80-talet. min mediabana inleddes som fotograf i frilansgruppen GRUPP FEM i Lund. Jag var en av initiativtagarna till rocktidningen Schlager, arbetade på Dagens Nyheter, var redaktör på SvT för musikprogrammet Chrome 22 och kulturmagasinet Rikets Kultur.

Mycket i romanen genomsyras av de miljöer, den politiska och kulturella sfär som präglade denna. Idag drygt trettio år senare kan jag se på texten med distans, se hur tiden präglade tankar och referenser. Som ett dokument över en brytningsperiod. Och som Peter Weiss skriver, för att veta vad som är rätt måste vi våga se på oss själva med öppna ögon.

Konsten att skriva för olika medier

Olika formuleringar och bilder trängs i mitt skrivarhuvud, ord som skapar bilder, bilder som skapar tankar, filmsekvenser som berättar. Gemensamt har de att alla är hantverk, verktyg för att förmedla och gestalta, händelser och minnen. Lika men ändå så olika för den som skriver.

Det skrivna ordet är ett nedtecknat flöde, skapat genom en inre monolog där författaren skapar en fiktiv värld. Det är en meningsskapande förmedling som bygger på äldre traderade och muntliga berättelser. Den har ett mål, att skapa gemensamma erfarenheter genom att dela med sig av sina egna. Romaner, noveller, poesi och dramatik drivs alla av dessa grundläggande element.

Men om skrivandet syftar till att skapa en filmisk berättelse, får orden flera lager av funktioner. De ska ge instruktioner till fotografer och scenografer, beskriva miljöer och personers agerande. Och de ska vara stoff till dialog. Den inre monologen och den fiktiva världen som skribenten skapar måste alltså konkretiseras i plats och handling, i scenerier för aktörer att leva sig in i.

Detsamma gäller till en del dramatik, men här får dialogen, orden som gestaltas, än större betydelse. Scenrummet skall skapa en värld för skådespelarna att vara närvarande i, att med sin kropp och sin röst förmedla både berättelse och reflektion till en publik som är närvarande i stunden.

Jag har skrivit manus för alla dessa medier, men inte så tydligt formulerat skillnaderna för mig förrän nu när jag förvandlar ett filmmanus som aldrig blev realiserat till en roman. Det blir tydligt för mig att ett filmmanus är instruktioner där det centrala är att fokusera på vad som ses, vad som sägs och vad som sker.

Att skapa samma berättelse med det skrivna ordet betyder att jag måste skriva fram mer utvecklade miljöer och skeenden, levande bilder för läsaren, samtidigt som andra lager av möjligheter öppnar sig. Här kan minnesbilder, tankar hos karaktärerna, inre upplevelser och olika perspektiv mötas i ett flöde av narrativa gestaltningar. Orden blir så mycket mer betydelsebärande när de ska läsas som text än när de är formulerade som instruktioner och verktyg för att skapa filmiska sekvenser.

Här följer ett exempel, filmmanustexten först, romantexten efter det.

”Vattnet i ett tvättställ färgas rött. Ett par manliga händer tvättar sig. Vi ser ett stort rum bakom honom, silhuetter av stora inramade dukar, spretiga träkonstruktioner. En naken kvinna ligger utslängd på ett podium, blek och livlös. ”

”Vattnet i ett tvättställ färgas rött. Ett par manliga händer vrider sig mot varandra, tvålen löddrar sig. Kranen som står öppen för fullt får vattnet att stänker i kaskader. Ljudet av vattnet ekar ödsligt i det stora rummet som är högt i tak, med järnbalkar och pelare som håller upp ett innertak av ljudisolerande material.

Den bakre delen av rummet är belamrat med stora inramade målardukar, spretiga träkonstruktioner.

På ett podium framför en tegelvägg ligger en naken kvinna på en resårmadrass, hon poserar som en modell i Henri Toulouse Lautrecs parisiska, romantiserade målningar från fin de siècle perioden. Avslappnad på en kudde, blek och livlös.”

Jag skulle knappast behöva skriva ut vilket av citaten som är filmiskt, vilket som är litterärt. Det som slår mig är att filmmanuset förutom att vara beskrivande samtidigt skall ge utrymme för andras skapande. Fotograf, scenograf, skådespelare, regissör. De gestaltar för betraktaren, de fyller det skissade skelettet med en kropp och kostym som blir en del av det visuella språket.

Romantexten å andra sidan fyller både den berättande och den reflekterande funktionen, ger läsaren associationer och flera lager av meningsskapande. (hur detta genomförts och lyckats hantverksmässigt och konstnärligt i mitt exempel får andra bedöma).

Apropå Lars Vilks konstverk

Det har skrivits och diskuterats mångordigt om Lars Vilks och hans Muhammed teckning sedan dödsolyckan. Har den verkshöjd eller är det en politisk provokation? Är det konceptkonst eller islamofobi? Ska den införlivas i samlingen på Moderna Museet eller inte ?
Den diskussionen verkar fortsätta, däremot är alltfler eniga om att skulpturerna Nimis och Arx på Kullaberg fyller kriterierna för att betraktas som konst, liksom den micronation Ladonien som Vilks bildade 1996. Denna nation lever vidare och arbetar nu för att bevara Nimis för framtiden.


Foto av Nimis 2009 / Thore Soneson

Jag har inte räknat de gånger jag besökt Nimis och Kullaberg, men vid det tidigaste tillfället fick man mer eller mindre glida nedför sluttningen längs ett rep och klättra uppför detta igen, det måste ha varit på 80-talet. Säkerheten i drivveds skulpturerna har testats av otaliga besökare. En del olyckor har skett där oaktsamma eller övermodiga besökare har utmanat drivveden. Numera ett turistmål som Höganäs kommun vill bevara för framtiden och har sökt medel från kulturdepartementet.

Fotonot. Namnet Nimis är enligt Ladoniens wikipedia sida latin för ”too much”, medan Arx är latin för ”fortress”. https://en.wikipedia.org/wiki/Ladonia_(micronation)

Äntligen !

Om att skriva och publicera egna romaner

De senaste månaderna har jag ägnat en hel del tid åt att arbeta med manus, digitaliserat äldre texter och arbetat med nytt manus. Jag bestämde mig tidigt för att inte botaniserat i den förlagsdjungel som i dessa post-corona tider drunknat i insända alster, istället sökt bland förlag och tryckerier som erbjuder egen publicering i olika former. Mer om detta och mina val kommer.

Därför kommer två romaner att tryckas i höst, båda tillkomna i en annan tid, båda reflekterar på olika sätt den tid de skrevs i. Här förordet till den första som om allt går i lås kommer i månadsskiftet oktober/november.

”Denna berättelse är ursprungligen skriven i början av 1990talet och har sedan dess legat i den berömda byrålådan. Den kom aldrig längre än dit, kanske för att jag levde mitt i det skeende den skildrar, kanske för att delar av berättelsen låg för nära mig själv. Som skribent och redaktör i tidskrifter och medier levde jag mitt i ett flöde av kultur, politik och livsstilsexperiment som växte fram under slutet av 70-talet och 80-talet.

Idag drygt trettio år senare kan jag se på texten med distans, se hur tiden präglade tankar och referenser. Som ett dokument över en brytningsperiod. Och som Peter Weiss skriver, ”För att veta vad som är rätt måste vi våga se på oss själva med öppna ögon.”